متن ترانه "زیادی عاشقت شدم" محمدرضا بابایی فر

...

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

دارم از پیشت می رم

زیادی عاشقت شدم زیادی دل به تو بستم

خیال کردم که می بینم یه روز دستاتو تو دستم

زیادی عاشقت شدم خیال کردم که می فهمی

نفهمیدم تو هم مثل همه دنیا یه بی رحمی

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

دارم از پیشت می رم

دارم می رم یه جایی دور از این جا

یه جایی که دلاش سنگی نباشه

یه جایی که یکی باشه کنارم

که وقتی واسه دلتنگی نباشه

شبیه بار اول نیست این بار

دلم با تو یه لحظم راه نمیاد

می خوام پا روی احساسم بذارم

غرورم این دفعه کوتاه نمیاد

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

داغ این عشقو به دلت می ذارم و می رم

ببین مات تصویرم ازت خیلی دلگیرم

دارم از پیشت می رم

...

ترانه سرا: -

آهنگ ساز: رسول رسولی