متن ترانه " دیگرون " از آلبوم دوباره، مسعود امامی

...

این همه دوری واسه چی

بازم صبوری واسه چی

گریه تا کوری واسه چی

واسه چی

من کم آوردم به خدا

من دیگه مردم به خدا

حرفامو خوردم به خدا

داری خراب می کنی این خونه آبادو

داری به بند می کشی هر لحظه آزادو

داری به خاک می کشی داری به گور می بری

داری تباه می کنی این عشق مادر زادو

این دیگرون کین که آتیش می زنن

که غوغا می کنن اینجان و نیستن

این دیگرون کین که آتیش می زنن

که بلوا می کنن با مان و نیستن

داری خراب می کنی این خونه آبادو

داری به بند می کشی هر لحظه آزادو

داری به خاک می کشی داری به گور می بری

داری تباه می کنی این عشق مادر زادو

این دیگرون کین که آتیش می زنن

که غوغا می کنن اینجان و نیستن

این دیگرون کین که آتیش می زنن

که بلوا می کنن با مان و نیستن

...

ترانه سرا: مسعود امامی