متن ترانه "دلبر" امید حاجیلی

...

اگه دل دلبرو دل تویی دلبر کدام است

بگو دلبر تویی غیر تو دلبر چه نام است

دلی دارم خراب و خریدار محبت

بگو دلبر تویی دلبری کن تا قیامت

نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهت

بگو دلبر تویی تا که باشم سر به راهت

من عاشق برای دیدن تو بیقرارم

بگو دلبر تویی، عاشقم چشم انتظارم

اگه تو دلبری داری دل منو می بری

عاشقم کردی و می کشی منو هر وری

اگه تو دلبری داری دل منو می بری

واسه داشتنت خودمو می زنم به هر دری

ای جان، با من باش

اگه دل دلبرو دل تویی دلبر کدام است

بگو دلبر تویی غیر تو دلبر چه نام است

دلی دارم خراب و خریدار محبت

بگو دلبر تویی دلبری کن تا قیامت

نگاه عاشقم نقش بسته در نگاهت

بگو دلبر تویی تا که باشم سر به راهت

من عاشق برای دیدن تو بیقرارم

بگو دلبر تویی، عاشقم چشم انتظارم

اگه تو دلبری...

اگه تو دلبری  داری دل منو می بری

عاشقم کردی و می کشی منو هر وری

اگه تو دلبری داری دل منو می بری

واسه داشتنت خودمو می زنم به هر دری

...

ترانه سرا: امید جامع - امید حاجیلی (برگرفته از باباطاهر)

آهنگ ساز: امید حاجیلی